9ο πανελλήνιο συνέδριο: "Η Διάσπαση της Επιχείρησης"

Το 9o Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ με θέμα: "Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ" υπό την αιγίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.) και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών διεξήχθη στις 11-12 Μαίου 2007 στην Πάτρα (Αίθουσα εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών - Φιλοποίμενος 24 - 3ος όροφος) με το ακόλουθο πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2007 17.30-18.00 Προσέλευση-Εγγραφές-Καφές 18.00-18.30 Κήρυξη έναρξης εργασιών Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚΑ κ. Αθανάσιο Καρδαρά, Ομ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Χαιρετισμός του Υπουργού Απασχόλησης Χαιρετισμός του Προέδρου του ΟΜΕΔ κ. Γεωργίου Κουκουλέ, Ομ. Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Χαιρετισμός του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών κ. Ιωάννη Κίτσου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 18.30-19.00 Η νέα οργάνωση του κεφαλαίου και οι προκλήσεις για την εργατική νομοθεσία: κ. Ιωάννης Κουκιάδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/κης ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Πρόεδρος: κ. Αθανάσιος Καρδαράς, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος ΕΔΕΚΑ 19.00-19.15 Το μέγεθος της επιχείρησης ως παράγοντας διαμόρφωσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων: κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης 19.15-19.30 Η αυτοαπασχόληση και η φαινομενική αυτοαπασχόληση στην κοινωνική ασφάλιση και το εργατικό δίκαιο: κ. Αγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νικης 19.30-19.45 Εργολαβία & Outsourcing: κ. Βικτωρία Δούκα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νικης 19.45-20.30 Συζήτηση 21.00-22.30 ΔΕΞΙΩΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΙΟΥ 2007 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Πρόεδρος: κ. Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νικης 10.00-10.15 Ο γνήσιος δανεισμός: κ. Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 10.15-10.30 Η προσωρινή απασχόληση: κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Επικ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 10.30-10.45 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η διάσπαση της επιχείρησης: κ. Τιμόθεος Σιγάλας, Δικηγόρος 10.45-11.30 Συζήτηση 11.30-12.00 Διάλειμμα - Καφές TΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Πρόεδρος: κ. Nικήτας Αλιπράντης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης 12.00-12.15: Εργασία κατ' οίκον - Τηλεργασία: Εννοιολογικές διακρίσεις και όψεις προστασίας (ελληνικό/συγκριτικό δίκαιο): κ. Δημήτριος Ζωγραφόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Νομικός, Ελεγκτής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 12.15-12.30: Το περιεχόμενο και η πρακτική σημασία της συμφωνίας των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την τηλεεργασία: κ. Θάνος Παπαϊωάννου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ο.Κ.Ε. 12.30-12.45: Τηλεεργασία και κοινωνική ασφάλιση: κ. Βάσω Σιδέρη, Νομικός, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 12.45-13.30 Συζήτηση 13.30-13.45 Συμπεράσματα Συνεδρίου: κ. Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Παν/μίου Θεσ/νικης