Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Αναζωόγονηση της οικονομικής δημοκρατίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της κρίσης Covid & Εκπροσώπηση εργαζομένων σε επίπεδο Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μια ευρωπαϊκή προοπτική και ανταλλαγή εμπειριών»

Σας ενημερώνουμε για το διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Αναζωογόνηση της οικονομικής δημοκρατίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της κρίσης Covid & Εκπροσώπηση εργαζομένων σε επίπεδο Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μια ευρωπαϊκή προοπτική και ανταλλαγή εμπειριών», το οποίο διοργανώνεται από το ETUI, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την ΕΔΕΚΑ.

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα την Τρίτη, 15.12.2020, ώρα 14.00 - 17.30 και θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά, και μέλη της Εταιρείας μας θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο ως ομιλητές και συντονιστές των αντίστοιχων συνεδριών.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην εν λόγω συνεδρίαση, η οποία και είναι ανοιχτή προς εγγραφή, θα πρέπει να συμπληρώσετε μέχρι τις 08.12 σχετική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα: https://crm.etui.org/content/2051-917-11-public-event-reviving-economic-democracy-greece-covid-19-times-15-december-2020  . Ακολούθως, θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος για συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση από την ETUI.