Βίντεο διαδικτυακού Συνεδρίου

Για όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Αναζωογόνηση της οικονομικής δημοκρατίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της κρίσης Covid & Εκπροσώπηση εργαζομένων σε επίπεδο Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μια ευρωπαϊκή προοπτική και ανταλλαγή εμπειριών», το οποίο διοργανώθηκε από το ETUI, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Δικαίου του ΕΚΠΑ και την ΕΔΕΚΑ, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκόπησης αυτού στον εξής σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=92-X_3hh3SA&feature=emb_logo