18ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου της Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

Σύρος, 4 Ιουνίου 2022

Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων - Ερμούπολη

«Η εξάρτηση»

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

09.45        Εναρξη – Χαιρετισμοί

 

Πρωϊνή Συνεδρία

Πρώτη συζήτηση

Προεδρία Δ. Κοκοτίνη Επ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 

10.00 Δ. Λαδάς, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Η παραδοσιακή νομολογία

10.20 Δ. Ζερδελής, Καθηγητής ΑΠΘ, Τα κατ’ ιδίαν κριτήρια της εξάρτησης

10.40 Γ. Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Διάκριση από συγγενείς μορφές παροχής εργασίας 

11.00 Διάλειμμα

Δεύτερη συζήτηση

Προεδρία Δ. Τραυλός-Τζανετάτος,  Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

11.30 Α. Καζάκος,  Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ, Ο ψηφιακός εργαζόμενος   

11.50 Κ. Παπαδημητρίου,Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Η εθελοντική εργασία

12.10  Συζήτηση

13.30 Διακοπή

 

Απογευματινή Συνεδρία

Πρώτη συζήτηση

Προεδρία Μ. Χασιρτζόγλου,  Αρεοπαγίτης

 

17.00  Γ. Ορφανίδης,Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Το τεκμήριο της εξάρτησης 

17.20 Ι. Σκανδάλης, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Οι οικονομικά εξαρτημένοι εργαζόμενοι   

17.40 Συζήτηση

Δεύτερη συζήτηση

Προεδρία Θ. Παπαϊωάννου, Δ.Ν., Πρόεδρος ΑΣΕΠ

 

 18.10 Κ. Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Η έννοια της εξάρτησης στο ευρωπαϊκό δίκαιο

18.30 Αγγ. Στεργίου,  Καθηγητής ΑΠΘ, Η εξαρτημένη εργασία στην κοινωνική ασφάλιση

18.50   Μιχ. Παπαδημητρίου, Μsc-Δικηγόρος, Συγκριτική επισκόπηση του δικαίου της εξάρτησης

19.10 Συζήτηση

19.40 Λήξη

Δείπνο

Σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζεται η διεξαγωγή του Πανελληνίου Συνεδρίου στην Σύρο την 4/6/2022.

Το Θέμα του Συνεδρίου θα είναι: Η έννοια της εξάρτησης στις εργασιακές σχέσεις. Θα υπάρξει εγκαίρως νεότερη ανακοίνωση.

Επίσης, παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις συνδρομές καταβάλλοντάς μας το ποσόν των 25 € για κάθε έτος που δεν έχετε πληρώσει καθώς και για το τρέχον, στον κατωτέρω λογαριασμό:GR0601100800000008000670086, τηρούμενο στην ΕΤΕ.Αποδεικτικό καταθέσεως μπορείτε να αποστέλλετε στον ταμία της ΕΔΕΚΑ, κ. Κ. Ρίζο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Απορίες για το ύψος των οφειλών σας μπορείτε να απευθύνετε στο μέιλ της εταιρείας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στο ως άνω μέιλ του κ. Ρίζου