Ημερίδα για την Κοινωνική Ασφάλεια: «Ο ενωσιακός συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας απέναντι στην κρίση»

Ημερίδα για την Κοινωνική Ασφάλεια: «Ο ενωσιακός συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας απέναντι στην κρίση»

Tην Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00, στην αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Ε.Δ.Ε.Κ.Α. διοργανώνει ημερίδα δικαίου κοινωνικής ασφαλίσεως με θέμα «Ο ενωσιακός συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας απέναντι στην κρίση».

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το εξής:

18.00-19.45: Στρογγυλό τραπέζι

18.00-18.15: Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ.: «Εισαγωγή: Η επικαιρότητα του συντονισμού και της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας».

18.15-18.30: Άννα Τσέτουρα, Υποψ. Διδάκτορας, Master of Law in European Social Security, KU Leuven: «Οι νέες ρυθμίσεις του Κανονισμού 883/2004».

18.30-18.45: Κυριακή Ραπτοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Ο ασθενής ως διακινούμενος ασφαλισμένος και αποδέκτης υπηρεσιών υγείας».

18.45-19.00: Νίκος Σκλήκας, Εμπειρογνώμονας σε ζητήματα ενωσιακού συντονισμού: «Κινητικότητα των ελεύθερων-ανεξάρτητων επαγγελματιών και συντονισμός: προβλήματα εφαρμοστέας νομοθεσίας».

19.00-19.15: Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη: «Παροχές ανεργίας και συντονισμός: σκέψεις με αφορμή την ελληνική νομοθεσία της κρίσης».

19.15-19.30: Γιάννης Ζαχαρής, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων Ο.Γ.Α.: «Παροχές ελάχιστης κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και συντονισμός: προκλήσεις - προβλήματα».

19.30-19.45: Θεοδώρα Τσοτσορού, Εμπειρογνώμονας σε ζητήματα ενωσιακού συντονισμού: «Επίλογος: Η εν δυνάμει κινητικότητα των μη ενεργών προσώπων: από τον εκσυγχρονισμό στην απορρύθμιση του συντονισμού;».

19.45-21.00: Συζήτηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά την προσέλευσή σας, παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας τη δικηγορική ή την αστυνομική σας ταυτότητα. Η είσοδος θα γίνεται από την κεντρική θύρα του ΣτΕ (οδός Πανεπιστημίου αρ. 47-49)