Βίντεο διαδικτυακής ημερίδας «Ζητήματα εργασίας των διανομέων (delivery)»

Για όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή Ημερίδα της ΕΔΕΚΑ, η οποία έλαβε χώρα στις 12.03.2021 με θέμα: «Ζητήματα εργασίας των διανομέων (delivery)», σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκόπησης αυτής στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΚΑ στο Facebook: 

https://www.facebook.com/%CE%95%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%91-802925653221226