ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Δ.Ε.Κ.Α

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Ωρα 18:00

                Αίθουσα Ευρώπη Νομικής Βιβλιοθήκης - Μαυρομιχάλη 23 Αθήνα

Μεσολάβηση-Διαιτησία:

Διαβάστε περισσότερα ...