Ο Ν. 2643/1998 για την απασχόληση των Α.Μ.Ε.Α. υπό το φως της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/78 και της Ε.Σ.Δ.Α.

1 Δεκεμβρίου 2004

Νικόλαος Γαβαλάς, Δ.Ν. Δικηγόρος: "Ο Ν. 2643/1998 για την απασχόληση των Α.Μ.Ε.Α. υπό το φως της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/78 και της Ε.Σ.Δ.Α.".