Δεδικασμένο περί προδικαστικών ζητημάτων στις εργατικές διαφορές

5 Μαρτίου 2008

Αθανάσιος Καρδαράς, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: «Δεδικασμένο περί προδικαστικών ζητημάτων στις εργατικές διαφορές»