Δικονομικές διατάξεις του εργατικού δικαίου και νεώτερες εξελίξεις

2 Απριλίου 2008

Αντώνιος Ταμπάκης, Δικηγόρος: «Δικονομικές διατάξεις του εργατικού δικαίου και νεώτερες εξελίξεις»