Η νομολογία για το Ε.Τ.Α.Τ.: μια κριτική προσέγγιση

15 Απριλίου 2008

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος: «Η νομολογία για το Ε.Τ.Α.Τ.: μια κριτική προσέγγιση»