Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη

21 Μαΐου 2008

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Δικηγόρος: «Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη»