Η πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

4 Ιουνίου 2008

Eιρήνη Κυριακάκη, Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη: «Η πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη».