Η επίδραση αποφάσεων συλλογικού εργατικού δικαίου επί διαφορών ατομικού εργατικού δικαίου

29 Οκτωβρίου 2008

Αθανάσιος Καρδαράς, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: «Η επίδραση αποφάσεων συλλογικού εργατικού δικαίου επί διαφορών ατομικού εργατικού δικαίου».