Το συνταξιοδοτικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

26 Νοεμβρίου 2008

Χρήστος Μορφακίδης, Διδάκτωρ Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ., «Το συνταξιοδοτικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου».