Οι επιπτώσεις των αποφάσεων Viking, Laval του ΔΕΚ στις οικονομικές ελευθερίες και στα εργατικά συλλογικά δικαιώματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

7 Ιανουαρίου 2009

Ιωάννης Σκανδάλης, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Δικηγόρος: «Οι επιπτώσεις των αποφάσεων Viking, Laval του ΔΕΚ στις οικονομικές ελευθερίες και στα εργατικά συλλογικά δικαιώματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».