Δικονομικά ζητήματα του δικαίου της απεργίας

11 Φεβρουαρίου 2009

Ιωάννης Πίκουλας, Δικηγόρος: «Δικονομικά ζητήματα του δικαίου της απεργίας».