Κανονισμός εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απόλυση

25 Φεβρουαρίου 2009

Άρης Καζάκος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: «Κανονισμός εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απόλυση».