Διευθυντικό Δικαίωμα. Νομολογιακή και θεωρητική προσέγγιση

25 Μαρτίου 2009

Αντώνιος Ρουπακιώτης, Δικηγόρος: «Διευθυντικό Δικαίωμα. Νομολογιακή και θεωρητική προσέγγιση».