Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία

14 Οκτωβρίου 2009

Ιωάννης Κραψίτης, Γενικός Διευθυντής τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία».