Η αξίωση μισθού από άκυρη σύμβαση εργασίας

18 Νοεμβρίου 2009

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: «Η αξίωση μισθού από άκυρη σύμβαση εργασίας».