Το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων

16 Δεκεμβρίου 2009

Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: «Το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων».