Ζητήματα διάρκειας και μετενέργειας συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Ν.4093/2012)

19 Δεκεμβρίου 2012

Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, και Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: «Ζητήματα διάρκειας και μετενέργειας συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Ν.4093/2012)».