Το ζήτημα της διεύρυνσης της ασφαλιστικής προστασίας κατά του κινδύνου της ανεργίας στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης

23 Ιανουαρίου 2008

Σοφία Αμοργιανού, Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη: «Το ζήτημα της διεύρυνσης της ασφαλιστικής προστασίας κατά του κινδύνου της ανεργίας στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης»