Ρήτρες Μονιμότητας: Οι τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις

22 Μαρτίου 2018

Γιάννης Ν. Παπάς, Δικηγόρος ΔΜΣ Εργατικό & Αστικό Δίκαιο ΕΚΠΑ, Ρήτρες Μονιμότητας: Οι τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις.<