Εξωδικαστική επίλυση διαφορών και ο πρόσφατος νόμος 4512/2018 για τη διαμεσολάβηση

19 Απριλίου 2018

Πόλυ Τσιτσώνη, Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια, Εξωδικαστική επίλυση διαφορών και ο πρόσφατος νόμος 4512/2018 για τη διαμεσολάβηση.