Από την τηλεργασία στο smart working

03 Μαϊου 2018

 Όμηρος Ζέλιος, Δικηγόρος, ΜΔ Εργατικού Δικαίου, «Από την τηλεργασία στο smart working».