Μονομερής ή Συναινετική Προσφυγή στη Διαιτησία; Ένα ακόμη φλέγον θέμα

17 Μαϊου 2018 
Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Μονομερής ή Συναινετική Προσφυγή στη Διαιτησία; Ένα ακόμη φλέγον θέμα».