Αρμοδιότητα και Ικανότητα Σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

7 Ιουνίου 2018

Γεώργιος Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, «Αρμοδιότητα και Ικανότητα Σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».