Η Διαδικασία κήρυξης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικών

29 Νοεμβρίου 2018

Χρήστος Κιούλος, Δικηγόρος ΜΔ Εργατικού Δικαίου, «Η Διαδικασία κήρυξης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικών».