14 Μαρτίου 2019

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, «Αλγόριθμοι και Εργατικό Δίκαιο».

15 Νοεμβρίου 2018

Αλέξανδρος Λεοντόπουλος – Βαμβέτσος, Δικηγόρος, «Η μετάλλαξη της έμμισθης εντολής στην εποχή των μνημονίων και η επιχείρηση εξομοίωσης της με την σχέση εξαρτημένης εργασίας».