17 Δεκεμβρίου 2015

Βαρβάρα Πάλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Lorraine, Η προδιαγεγραμμένη υποχώρηση των διατάξεων δημοσίου δικαίου προς όφελος των ενδοτικών στο γαλλικό εργατικό δίκαιο, ώρα 19.00’ 

18 Νοεμβρίου 2015

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ, Επίσχεση εργασίας, ώρα 19.00’

4 Νοεμβρίου 2015

5 Νοεμβρίου 2015, Ιωάννης Κουκιάδης, ομότιμος καθηγητής Νομικής ΑΠΘ – Χριστίνα Δεληγιάννη – Δημητράτου, καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ, Το εργατικό δίκαιο στο σταυροδρόμι εθνικών, διεθνών και υπερεθνικών δεσμεύσεων - Παρέμβαση Γαβριήλ Αμίτση, Καθηγητή ΤΕΙ, ώρα 19.00’