21 Οκτωβρίου 2015

Γιώργος Θεοδόσης, Επικ.καθηγητής, «Ο εταίρος ως εργαζόμενος», Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ώρα 19.00 στα γραφεία της Εταιρείας

7 Οκτωβρίου 2015

Κ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής, "Απλούστευση", αναζήτηση "βέλτιστων πρακτικών" ή επί μέρους βελτιώσεις της εργατικής νομοθεσίας; Σκέψεις και "αντισκέψεις" για τη δραστηριότητα του νομοθέτη το επόμενο χρονικό διάστημα, ώρα 19.00 στα γραφεία της εταιρείας