20 Οκτωβρίου 2016

Ρίζος Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, Δ.Ν. Εργατικού Δικαίου, «Η εργασία ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα: Προτάσεις για μια περαιτέρω νομοθετική διάπλασή της».

26 Μαΐου 2016

Ph. Langlois, Ομ. Καθηγητής Παν/μίουNanterre (Παρίσι),  «Η συλλογική διαπραγμάτευση στη Γαλλία σήμερα», αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ώρα19.00'. Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

7 Απριλίου 2016

Κ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Αθηνών, Βασ. Τσιώλη, Προϊστάμενη Δ/νσης Όρων Εργασίας ΥΠΕΚΑ,  Δέσπ.  Πανταζίδου ,Υπάλληλος  της Δ/νσης Όρων Εργασίας ΥΠΕΚΑ, «Η νέα Οδηγία 2014/67/EE  για την απόσπαση εργαζομένων», ώρα 19.00'