17 Μαΐου 2015

Διάλεξη του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Perugia Stefano Bellomo με θέμα: «Σύγχρονες εξελίξεις του Εργατικού Δικαίου στην Ιταλία υπό το φως της οικονομικής κρίσης»,  την Δευτέρα  18 Μαΐου 2015 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα A΄,  Ακαδημίας 45, 1ος  όροφος. 

22 Απριλίου 2015

Δημήτριος Βασιλείου, «Ο γερμανικός νόμος «για την ενίσχυση της συλλογικής αυτονομίας»(Tarifautonomiestärkungsgesetz) της 11.8.2014. Δικαιοσυγκριτική παρουσίαση των βασικών ρυθμίσεών του και των σκοπών που επιδιώκει, προς τις ρυθμίσεις του ελληνικού συλλογικού εργατικού δικαίου»