6 Νομεβρίου 2014

Γαβριήλ Αμίτσης, Αν. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθηνών: «Θεσμικά ζητήματα της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα».

29 Μαΐου 2014

Νικόλαος Γαβαλάς, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.: Μια νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή… ώδινεν όρος και έτεκε μυν;».