14 Οκτωβρίου 2009

Ιωάννης Κραψίτης, Γενικός Διευθυντής τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία».

10 Ιουνίου 2009

Ελένη Διονυσοπούλου, Δικηγόρος: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων ως φορέας συλλογικής διαπραγμάτευσης σε κοινοτικής έκτασης ομίλους επιχειρήσεων: Το ζήτημα της νομιμοποίησης».