Βιντεοσκόπηση 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΔΕΚΑ

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΔΕΚΑ,

Με ιδιαίτερη χαρά, σας ενημερώνουμε ότι είναι έτοιμο το υλικό από τη βιντεοσκόπηση του 18ου πανελλήνιου συνεδρίου της ΕΔΕΚΑ, που έλαβε χώρα στη Σύρο, το Σάββατο 04/06. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε με τους εισηγητές, τους προεδρεύοντες και τους παρεμβάντες ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση ως προς τη δημοσιοποίηση του υλικού. Εφόσον δεν λάβουμε κάποια αντίρρηση στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την Τετάρτη, 22.06, θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει η συναίνεση όλων για δημοσίευση του υλικού του Συνεδρίου. 
Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο.