Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΔΕΚΑ,

Με ιδιαίτερη χαρά, σας ενημερώνουμε ότι είναι έτοιμο το υλικό από τη βιντεοσκόπηση του 18ου πανελλήνιου συνεδρίου της ΕΔΕΚΑ, που έλαβε χώρα στη Σύρο, το Σάββατο 04/06. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε με τους εισηγητές, τους προεδρεύοντες και τους παρεμβάντες ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση ως προς τη δημοσιοποίηση του υλικού. Εφόσον δεν λάβουμε κάποια αντίρρηση στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την Τετάρτη, 22.06, θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει η συναίνεση όλων για δημοσίευση του υλικού του Συνεδρίου. 
Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο.

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου της Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

Σύρος, 4 Ιουνίου 2022

Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων - Ερμούπολη

«Η εξάρτηση»

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

09.45        Εναρξη – Χαιρετισμοί

 

Πρωϊνή Συνεδρία

Πρώτη συζήτηση

Προεδρία Δ. Κοκοτίνη Επ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 

10.00 Δ. Λαδάς, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Η παραδοσιακή νομολογία

10.20 Δ. Ζερδελής, Καθηγητής ΑΠΘ, Τα κατ’ ιδίαν κριτήρια της εξάρτησης

10.40 Γ. Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Διάκριση από συγγενείς μορφές παροχής εργασίας 

11.00 Διάλειμμα

Δεύτερη συζήτηση

Προεδρία Δ. Τραυλός-Τζανετάτος,  Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

11.30 Α. Καζάκος,  Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ, Ο ψηφιακός εργαζόμενος   

11.50 Κ. Παπαδημητρίου,Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Η εθελοντική εργασία

12.10  Συζήτηση

13.30 Διακοπή

 

Απογευματινή Συνεδρία

Πρώτη συζήτηση

Προεδρία Μ. Χασιρτζόγλου,  Αρεοπαγίτης

 

17.00  Γ. Ορφανίδης,Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Το τεκμήριο της εξάρτησης 

17.20 Ι. Σκανδάλης, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Οι οικονομικά εξαρτημένοι εργαζόμενοι   

17.40 Συζήτηση

Δεύτερη συζήτηση

Προεδρία Θ. Παπαϊωάννου, Δ.Ν., Πρόεδρος ΑΣΕΠ

 

 18.10 Κ. Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Η έννοια της εξάρτησης στο ευρωπαϊκό δίκαιο

18.30 Αγγ. Στεργίου,  Καθηγητής ΑΠΘ, Η εξαρτημένη εργασία στην κοινωνική ασφάλιση

18.50   Μιχ. Παπαδημητρίου, Μsc-Δικηγόρος, Συγκριτική επισκόπηση του δικαίου της εξάρτησης

19.10 Συζήτηση

19.40 Λήξη

Δείπνο