Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κώστας Παπαδημητρίου
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Λεβέντης
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Λαδάς
Ταμίας: Κωνσταντίνος Ρίζος
Έφορος: Ιωάννης Σκανδάλης
Μέλη: Ιωάννης Κουκιάδης
  Άγγελος Στεργίου