Μεσογειακό Συνέδριο Εργατικού Δικαίου 2019

Η εταιρεία μας θα έχει την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να διοργανώσει το επόμενο Μεσογειακό Συνέδριο Εργατικού Δικαίου του έτους 2019. Λεπτομέρειες αναφορικά με τις ακριβείς ημερομηνίες του Συνεδρίου και τη θεματική θα ανακοινωθούν, μόλις είναι διαθέσιμες.