ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Α. Βάγιας, Συλλογικές συμβάσεις εργασίας για πάντα, ΕΕργΔ 2021, σελ. 613

 

Κ. Παπαδημητρίου και Ι. Σκανδάλης, Η πανδημία του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις της στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις, ΔΕΝ 2021, σελ. 705