ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Γ. Αγαπητός, Ανεργία μήτηρ πάσης πενίας, ΔΕΝ 2021, σελ. 353

 

Χ. Αποστολίδη, Το νομοκανονικό καθεστώς Εφημερίων και Διακόνων, ΔΕΝ 2021, σελ. 885

 

Γ. Αργυρός, Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διασυνοριακή μετατροπή των εταιρειών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2019/2121/ΕΕ, ΕΕργΔ 2021, σελ. 129

 

Δ. Βασιλείου, Η αναστολή της παραγραφής λόγω αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοιού και η συμπλήρωση αυτής – Με επτά πρακτικά παραδείγματα, ΕΕργΔ 2021, σελ. 285

 

Π. Κακαρά, Η Ευρωπαική Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων και η διεύρυνση του προσωπικού πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαικού Κοινωνικού Χάρτη, ΕΕργΔ 2021, σελ. 167

 

Ι. Ληξουριώτης, Το «συμφέρον της επιχείρησης» και το εργατικό δίκαιο – Μια γενική θεώρηση, ΔΕΕ 2021, σελ. 737

 

Κ. Νασοπούλου, Υπόθεση Λάρκο: Μια μεταλλευτική επιχείρηση σε καθεστώς εξυγίανσης, ΔΕΝ 2021, σελ. 717

 

Γ. Παναγιώτου, Η νομολογία και το απαράδεκτο ενδίκου μέσου στην διοικητική δίκη, ΔΕΝ 2021, σελ. 881

 

Ν. Σακαλής, Απονομή «ισοτιμίας» στους τίτλους σπουδών, ΔΕΝ 2021, σελ. 193

 

Ν. Σιγκρίδης, Το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στις εργασιακές σχέσεις, ΔΕΝ 2021, σελ. 545

 

Δ. Σιδερής, Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των εργαζομένων, ΕΕργΔ 2021, σελ. 501

 

Δ. Στράνης / Φ. Νουρ Αμπντέλ Σαλάμ – Οικονόμου, Μετατροπή και νομικός χαρακτηρισμός των εργασιακών σχέσεων των διδασκόντων στα πρώην Τ.Ε.Ι., ΕΕργΔ 2021, σελ. 485