ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Επιμέλεια: Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

 

Ι. Αρχαιρεσίες ΕΔΕΚΑ

Στις αρχαιρεσίες της 28-29/6 εξελέγησαν τα μέλη του νέου ΔΣ της εταιρείας μας και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

 

Κ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος

 

Α. Στεργίου, Αντιπρόεδρος

 

Δ. Λαδάς, Γ. Γραμματέας

 

Κ. Ρίζος, Ταμίας

 

Ι. Σκανδάλης, Έφορος

 

Α. Λεβέντη, Μέλος

 

Μ.Μ. Τσίπρα, Μέλος

 

 

ΙΙ. Εκθεση Επιστημονικών Πεπραγμένων ΕΔΕΚΑ στη Γ.Σ της ΕΔΕΚΑ της 28 ης Ιουνίου 2021 

  

Α. Εβδομαδιαίες συναντήσεις 

 

Κατά τα έτη 2020 και 2021 οι εβδομαδιαίες συναντήσεις συνεχίσθηκαν κανονικά, αλλά οι περισσότερες πραγματοποιήθηκαν  διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας. 

 

Ειδικότερα εισηγήθηκαν: 

 

27.02.2020: Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, «Μερική απασχόληση: Μια προσέγγιση των αλλαγών που επήλθαν με τον πρόσφατο νόμο 4635/2019» 

 

05.03.2020: Ιωάννης Ληξουριώτης, Ομότιμος Καθηγητής Πάντειου Παν/μιου, «Οι νέες διατάξεις περί διαιτησίας»  

 

19.03.2020: Γιάννης Καρούζος, Δικηγόρος, «Παροχή εργασίας μέσω app κινητού τηλεφώνου. Το μοντέλο της Ιταλίας-Νομολογιακά και νομοθετικά δεδομένα για τους riders (διανομείς φαγητού)-Αξιολογήσεις για τη gig economy»  

 

26.03.2020: Κωνσταντίνος Δημαρέλλης, Λέκτορας Παν/μιου Λευκωσίας, «Προβληματισμοί σχετικά με την έννοια της εξάρτησης στη συνεργατική οικονομία»  

 

23.04.2020: Δημήτρης Σιδέρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ, «Άρνηση παροχής εργασίας για λόγους συνείδησης»  

 

07.05.2020: Βασίλης Αρχιμανδρίτης, ΜΔΕ Εργατικού Δικαίου, «Ελαττωματικές αποφάσεις γενικών συνελεύσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων»  

 

1.4.2021: Κ.  Δημαρέλλης, με θέμα: «Η έννοια της εξάρτησης στη συνεργατική οικονομία»  

 

22.4.21:  Μαρίας-Μαγδαληνή Τσίπρα, με θέμα: «Κεφαλαιοποιητικά και διανεμητικά συστήματα ασφάλισης»  

 

3.6.21:  Δημήτρης Σιδέρης , Επίκουρος Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ και παρέμβαση του Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ, κ. Άγγελου Στεργίου  «Υποχρεωτικός εμβολιασμός ως μέτρο αντιμετώπισης του Covid-19». 

 

Β. Ημερίδες 

 

Η  Εταιρεία μας οργάνωσε έξι  ημερίδες. 

 

20/4/2020: Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Η τηλεργασία μετά την πανδημία του κορονοϊού»  

  1. Γενικό πλαίσιο λειτουργίας της τηλεργασίαςΚ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 

2. Ειδικότερα θέματα: 

 

- «Ο χρόνος εργασίας στην τηλεργασία - Τα όρια μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου», Ι. Σκανδάλης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 

- «Η λειτουργία της σύμβασης τηλεργασίας», Γ. Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 

- «Προστασία προσωπικών δεδομένων των τηλεργαζόμενων» – Κ. Ρίζος, Δ.Ν. Δικηγόρος, 

 

- «H Κοινωνική ασφάλιση στην τηλεργασία» – Άγγ. Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

 

  1. Εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων: 

 

Χ. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ 

 

Ελ. Βαρχαλαμά, Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ 

 

  1. Παρεμβάσεις: 

 

Δ. Λαδάς, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 

Γ. Καρούζος, Δικηγόρος 

 

 

4/4/20: Διαδικτυακή ημερίδα της ΕΔΕΚΑ και του Ερευνητικού Κέντρου Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών  με θέμα: «Οι έκτακτες ρυθμίσεις εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου λόγω κορονοϊού, στην οποία έλαβαν χώρα οι ακόλουθες εισηγήσεις:  

 

Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και πληττόμενες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις – Χορήγηση επιδόματος στους εργαζομένους»  

 

Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης κατά την περίοδο του κορονοϊού»  

 

Γεώργιος Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Περιορισμοί στο εργοδοτικό δικαίωμα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας και επίδομα εργαζομένων»  

 

Ιωάννης Σκανδάλης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και δυνατότητα μεταφοράς εργαζόμενων εντός του ομίλου επιχειρήσεων»

 

Δημήτριος Λαδάς, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, «Τηλεργασία και άδεια ειδικού σκοπού εργαζομένων»  

 

Κώστας Ρίζος, ΔΝ Δικηγόρος, «Μέτρα κοινωνικής πολιτικής για εργαζομένους και ελεύθερους επαγγελματίες (ενοίκιο, παράταση καταβολής εισφορών και λοιπών υποχρεώσεων)»  

 

 

2.7.2020 Διαδικτυακή ημερίδα, με θέμα:  "Τα πρόσφατα έκτακτα μέτρα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου" 

 

Δημήτρης Παπαδημητρίου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Εργατικού Δικαίου “Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες από την ένταξη στο πρόγραμμα Συν-εργασία”,  -

 

Παρέμβαση Ιωάννη Σκανδάλη, Επικ. Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: “Ειδικότερα ζητήματα από την ένταξη στο πρόγραμμα Συν-Εργασία”

 

Δημήτριος Βασιλείου, Δικηγόρος, “Τα έκτακτα μέτρα εργατικού δικαίου στις τουριστικές επιχειρήσεις”,  

 

Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, “Τα έκτακτα μέτρα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου”. 

 

 

12/3/2021: Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Ζητήματα εργασίας των διανομέων (delivery)», στην οποία έλαβαν χώρα οι εξής εισηγήσεις:  

 

Κ. Παπαδημητρίου, Εισαγωγή στην γενική προβληματική  

 

Δ. Λαδάς, Η εξάρτηση των διανομέων  

 

Ι. Σκανδάλης, Η υγιεινή και ασφάλεια των διανομέων  

 

Συγκριτικό δίκαιο:  

Γρ. Μισκεδάκης, Οι διανομείς στο ιταλικό δίκαιο  

 

Μιχ. Παπαδημητρίου, Οι διανομείς κατά το ισπανικό και γαλλικό δίκαιο  

 

Άγγελος Στεργίου, Η κοινωνική ασφάλιση των διανομέων  

 

Αγγελική Καίσαρη, Η οπτική γωνία των εργαζομένων 

 

 

9/4/21: Διαδικτυακή εκδήλωση για το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης με θέμα: «E-ΕΦΚΑ. Πού βρισκόμαστε;» με εισηγήσεις: 

 

Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Ενιαίοι κανόνες παροχών και εισφορών για μη ομοειδείς κατηγορίεςασφαλισμένων εντός ΕΦΚΑ. Πόση ισότητα αντέχουμε; 

 

Δημήτριος Μπούρλος, Δικηγόρος, Παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση 

 

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Εκκρεμείς αιτήσεις 

 

Άσπα Παπαθανασοπούλου, Δικηγόρος, Ψηφιακή σύνταξη 

 

 

24/5/2021: Το πρόσφατο Ν/Σ του Υπουργείου Εργασίας με τις ακόλουθες εισηγήσεις:  

 


Ιωάννης Σκανδάλης, Επικ.  Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ο χρόνος εργασίας (άρθρα  54-62)


Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής ΑΠΘ, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας (άρθρα 63-65)


Γεώργιος Λεβέντης
,  Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Συνδικαλιστικό δίκαιο (άρθρα 81-89)


Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Απεργία-Συλλογικές συμβάσεις-Συμφιλίωση (άρθρα  90-98)


Δημήτριος Λαδάς, Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ηλεκτρονικές πλατφόρμες (άρθρα 67-71)


Κωνσταντίνος Δημαρέλης,  Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Η τηλεργασία (άρθρο   66) 


Δημήτρης Γούλας
, Δικηγόρος Δ.Ν.,Ψηφιακή κάρτα (άρθρα  74-78) 


Κωνσταντίνος Ρίζος, Συμφιλίωση οικογενειακής/επαγγελματικής ζωής /Αδειες (άρθρα  24-45). 

 

 

Γ. Συμμετοχές σε διεθνείς εκδηλώσεις  

 

5/5/2021: Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εργατικού Δικαίου  της Διεθνούς Εταιρείας που έγινε τον Μάιο 2021 στη Λισαβώνα με εισηγήσεις Κ. Παπαδημητρίου και Α. Τσέτουρα 

 

8/10/2020: ΜεσογειακόΣυνέδριο (webinar) ΕργατικούΔικαίου 2020 με θέμα: “In-work Poverty in the EU: Challenges and Perspectives’’. Συμμετοχές από Κ. Παπαδημητρίου, Ι. Σκανδάλη και Αγγ. Στεργίου 

 

16/4/20: Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση του Παν/μιου Nancy, στη γαλλική γλώσσα, με αντικείμενο Εργατικό δίκαιο και Covid, πώς η κρίση της πανδημίας επηρεάζει τις διάφορες πτυχές του εργατικού δικαίου, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής πολιτικής στο γαλλικό και το συγκριτικό δίκαιο  με εισήγηση Κ. Παπαδημητρίου 

 

11/5/2021: Διαδικτυακή εκδήλωσης με θέμα: «Η ζωή μας μετά την πανδημία και ο ρόλος του Βασικού Εισοδήματος», όπου συζητήθηκαν ειδικότερα τα θέματα της αναγκαιότητας του βασικού εισοδήματος, της εργασίας, της αντιμετώπισης των έμφυλων ανισοτήτων και της υλοποίησής του στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση μετείχε και ο κος Άγγελος Στεργίου, με θέμα εισήγησης: «Από το ελάχιστο στο βασικό εισόδημα: μια χρήσιμη ουτοπία για την εργασία»  

 

25/6/21: Διαδικτυακήεκδήλωσητου Fulda University of Applied Sciences σε συνεργασία με το ΑΠΘ, με θέμα:  “Practical Questions arising from the implementation of Regulation 883/2004 on the Coordination of Social Security Systems’’ Άγγελος Στεργίου 

 

20/11/2020: Διαδικτυακό Συνέδριο στην αγγλική γλώσσα του Παν/μιου FULDA και του ΑΠΘ με θέμα: «Η κοινωνική ασφάλιση την εποχή του κορωνοϊούυπό τη συγκριτική οπτική του δικαίου: Η περίπτωση των διακινούμενων εργαζόμενων και άλλων ευάλωτων ομάδων (εργαζομένων)». Συμμετοχή με εισηγήσεις Άγγελου Στεργίου και Ιωάννη Σκανδάλη 

 

15/12/2020: Διαδικτυακό Συνέδριο του ETUI σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, με θέμα: «Αναζωογόνηση της οικονομικής δημοκρατίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της κρίσης Covid& Εκπροσώπηση εργαζομένων σε επίπεδο Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μια ευρωπαϊκή προοπτική και ανταλλαγή εμπειριών». Συμμετοχές με εισήγηση  Ι. Σκανδάλη και κ. Παπαδημητρίου 

  

Δ. Λοιπές δραστηριότητες 

 

Δεν πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο Πανελλήνιο Συνέδριο 2020 λόγω της πανδημίας. 

 

Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας η προγραμματισμένη ημερίδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με αντικείμενο την επίδραση του Ευρωπαϊκού στο Ελληνικό και στο Κυπριακό εργατικό δίκαιο. 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε στην ηλεκτρονική Εφημερίδα της ΕΔΕΚΑ. Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια, εξαιρετικά επιτυχημένη. Περιέχει σημαντικότατο όγκο και ποιότητα. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει επίσης να γίνει και για τους συναδέλφους μας από το εξωτερικό, οι  οποίοι μας ενημερώνουν για τα τεκταινόμενα στην αλλοδαπή. Συνέβαλαν στην προσπάθεια ο Ι. Σκανδάλης, αλλά και τα μέλη μας Μ. Τσερόλα, Α. Μπογδάνη, Ελ. Στοφόρου, Σ. Γεωργακοπούλου Σ. Κοκκιναρά. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους.  

  

Αξίζει επίσης να αναφερθώ και στην ομαλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Το σημαντικό έργο της Εταιρείας οφείλεται στη δράση πολλών, μελών του ΔΣ και απλών μελών. Κανείς από όλους αυτούς δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτή τη δραστηριότητα πέραν από την ίδια ικανοποίηση για την προσφορά.  

 

Πρέπει, πάντως,  να σημειωθούν και αρνητικές καταστάσεις. Συνεχίζουν να οργανώνονται  δραστηριότητες από ορισμένους συγγενείς φορείς, στις οποίες συστηματικά και συνειδητά αγνοείται η Εταιρεία μας.  Το είχα επισημάνει και πέρυσι, αλλά δυστυχώς η κατάσταση παραμένει. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος αναφέρομαι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Και είναι λυπηρό αυτό να συμβαίνει όταν ο Σύλλογος προεδρεύεται από μέλος μας και μέλη μας μετέχουν ενεργά στη διοίκησή του. Γνωρίζω επίσης ότι άλλα μέλη μας, όπως ο κ. Ρίζος, έχουν καταβάλει προσπάθεια προς την κατεύθυνση της συνεργασίας, αλλά εις μάτην. Εμείς πάντως δηλώνουμε και πάλι  ανοικτοί σε κάθε είδους συνεργασία και το εύρος των εκδηλώσεών μας το αποδεικνύει. Ούτε η ΕΔΕΚΑ, ούτε κάποιος άλλος Σύλλογος είναι ιδιοκτησίες κανενός.  

 

 

Ας ελπίσουμε λοιπόν οτι και η επόμενη χρονιά θα είναι εξίσου παραγωγική με την προηγούμενη.  

 

Πρόεδρος της ΕΔΕΚΑ 

Κώστας Δ. Παπαδημητρίου 

 

Καθηγητής Νομικής Αθηνών