Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., "Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο" (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016)

Στόχος του εν λόγω έργου είναι να παρουσιάσει το δίκαιο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό, αποφεύγοντας περιττές θεωρητικές αναλύσεις. 

zerdelissΤο σύγγραμμα χωρίζεται στα ακόλουθα τρία μέρη: το πρώτο μέρος πραγματεύεται τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, το δεύτερο μέρος το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το τρίτο μέρος το δίκαιο της απεργίας. 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι και τα τρία μέρη του συγγράμματος αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα, καθόσον τα αντικείμενά τους αποτελούν εκφάνσεις της συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας, στο περιεχόμενο της οποίας ανήκει ο σχηματισμός και η δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.