Δημήτριος Δ. Μωραΐτης, ΔΝ, Δικαστικός Πληρεξούσιος ΝΣΚ, "Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας" (Νομική Βιβλιοθήκη 2016)

Η παρούσα μονογραφία εξετάζει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας από την εποχή της θέσπισης της διάταξης της § 1 του άρθρου 7 του Ν. 2112/1920.  

moraitisΕιδικότερα, γίνεται αναφορά σε όλα τα κεφαλαιώδη ζητήματα που διαπλέκονται με τη μονομερή μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας και αναλύονται όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, καθώς και όλες οι μορφές υπό τις οποίες συνήθως εμφανίζεται στην πράξη η μονομερής βλαπτική μεταβολή. Εν συνεχεία, αναλύονται οι συνέπειες της βλαπτικής μεταβολής και οι δυνατότητες αντίδρασης που έχει κατά τη νομολογία και τη θεωρία ο μισθωτός. 

Τέλος, εξετάζονται και οι δικονομικές διαστάσεις της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής, με αναφορά, μεταξύ άλλων, και στα πραγματικά περιστατικά ως προς τα οποία ο μισθωτός έχει το βάρος επίκλησης και απόδειξης, καθώς και στις προθεσμίες, εντός των οποίων ο μισθωτός θα πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του.