Χρήστος Π. Νικολαΐδης, ΔΝ, Εισαγγελικός Πάρεδρος, "Η αρχή της αναλογικότητας στο Εργατικό Δίκαιο (Νομική Βιβλιοθήκη 2016)"

Η μονογραφία έχει ως αντικείμενο την αρχή της αναλογικότητας στο εργατικό δίκαιο, εκκινώντας από την αφετηρία της εν λόγω αρχής, δηλαδή από την εφαρμογή της στο δημόσιο δίκαιο και προβαίνοντας σε μία πλήρη και συστηματική έρευνα της εφαρμογής της σε όλους τους χώρους του εργατικού δικαίου.

nikolaidisΕιδικότερα, η μελέτη εξετάζει την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στον έλεγχο των νομοθετικών περιορισμών της συνδικαλιστικής ελευθερίας, του περιεχομένου της σύμβασης εργασίας, του διευθυντικού δικαιώματος, της άσκησης της εργοδοτικής καταγγελίας, της άσκησης της επίσχεσης εργασίας, καθώς και την εφαρμογή της στο δίκαιο της απεργίας. 

Τα παραπάνω ζητήματα αναλύονται με αναφορά και ανάλυση της πλούσιας ελληνικής και γερμανικής θεωρίας και νομολογίας επί του εν λόγω ζητήματος.