Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, συμβολή στο συλλογικό έργο "Σύνταγμα - Κατ’ άρθρο ερμηνεία" (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017)

Το έργο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη ερμηνεία άρθρο προς άρθρο του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος και εκτείνεται σε δύο χιλιάδες σελίδες, με τη συμβολή 60 συγγραφέων προερχόμενων από διάφορους κλάδους της επιστήμης του δικαίου, υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών Φ. Σπυρόπουλου, Ξ. Κοντιάδη, Χ. Ανθόπουλου και Γ. Γεραπετρίτη. 

papadimitriou1Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει τον αναλυτικό σχολιασμό κάθε μεμονωμένου συνταγματικού κανόνα, από το προοίμιο μέχρι το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, με αναφορά στην ιστορία και τη γένεση των σχετικών συνταγματικών διατάξεων, στη νομοθετική υλοποίησή τους, στη θεωρητική επεξεργασία τους, στην πράξη των συνταγματικών οργάνων, στη συνταγματική νομολογία, συμπεριλαμβανομένης και της νομολογίας του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, ιδίως στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του «οικονομικού Συντάγματος», λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. 

Η συμβολή του Καθηγητή Κώστα Παπαδημητρίου στο εν λόγω έργο συνίσταταιστην ερμηνεία των άρθρων 22 («Προστασία της εργασίας») και 23 («Συνδικαλιστική ελευθερία») του Συντάγματος.