Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο» (2η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017)

zerdelis sillogikoΤο βιβλίο αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη και έχει ως στόχο να παρουσιάσει το δίκαιο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται το αντικείμενο των συνδικαλιστικών ελευθεριών και το δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, το δεύτερο το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το τρίτο το δίκαιο της απεργίας. Τα τρία μέρη αυτά αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα, καθόσον τα αντικείμενα τους αποτελούν εκφάνσεις της συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας, στο περιεχόμενο της οποίας ανήκει ο σχηματισμός και η δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επίσης, τα κύρια μέσα δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το δικαίωμα της απεργίας. Ωστόσο, το συλλογικό εργατικό δίκαιο αποτελεί μαζί με το ατομικό εργατικό δίκαιο μια ενότητα, αφού οι θεσμοί και οι ρυθμίσεις του συλλογικού εργατικού δικαίου αποβλέπουν τελικά στη διαμόρφωση των ατομικών εργασιακών σχέσεων.