Ιωάννης Κουκιάδης, «Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις» (Β' έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017)

koukiadis sillogikoΤο βιβλίο αυτό στην νέα έκδοση του, παρουσιάζει τις νομοθετικές, νομολογιακές και θεωρητικές εξελίξεις, μετά την ψήφιση του ν. 4472/2017. Η δεύτερη αξιολόγηση του Προγράμματος 2015-2018, επέβαλλε μετά από διαπραγματεύσεις, τη σύναψη νέας συμφωνίας, που έθεσε νέα μέτρα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, τα οποία υιοθετήθηκαν από το ν. 4472/2017.

Από τις νεότερες νομοθετικές παρεμβάσεις, μερικές αφορούν τις εργασιακές σχέσεις,  κυρίως σε θέματα συλλογικού εργατικού δικαίου, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις για τις ομαδικές απολύσεις. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (αρθ. 16), στους νέους λόγους απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών (αρθ. 18), στις συνδικαλιστικές άδειες (αρθ. 19) και έμμεσα στην ανταπεργία (αρθ. 20).