«Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, Ατομικές και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις», (2η Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη 2017), επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτη, ομ. Καθηγητή Εργατικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου

efarmoges ergatikou siteΟι "Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου" που αποτελούν επανέκδοση του έργου που κυκλοφόρησε το 2008, αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του ισχύοντος δικαίου και των νέων νομολογιακών κρίσεων. Το έργο αυτό, το οποίο συντελέστηκε με την αποτελεσματική βοήθεια μιας ομάδας νέων νομικών ειδικευμένων στο Εργατικό Δίκαιο, δεν προσπαθεί να υποκαταστήσει τα θεωρητικά συγγράμματα, αλλά έχει ως σκοπό να αποτελέσει βοήθημα στην καθημερινή πρακτική των ασχολούμενων με το Εργατικό Δίκαιο, παρουσιάζοντας τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία του Εργατικού Δικαίου.

Η παρουσίαση των θεμάτων ατομικού και συλλογικού Εργατικού Δικαίου γίνεται σε δέκα κεφάλαια ως εξής: σύμβαση εργασίας, αμοιβή εργασίας, χρόνος εργασίας, αναστολή και λύση της σύμβασης εργασίας, μεταβολή και κατάτμηση του προσώπου του εργοδότη, δίκαιο της εκμετάλλευσης, ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, εργατικό ατύχημα και υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, συλλογικές εργασιακές σχέσεις και εργατικές διαφορές.